🎶" SUOS HETKI HIJAINEN " 🎶


 Mark 16:15

" Ja hän sanoi heille: "Menkää kaikkeen   maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia   kaikille luoduille."

JEEUS ON TIE TOTUUS JA ELÄMÄ

Joh 14:6 ”Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani ”

Jeesus aloittaa 7 kertaa Johanneksen evankeliumissa vertauksen sanoilla ”Minä olen”.

Tässä Sanan kohdassa Hän vertaa itseään ”Tieksi”, ”Totuudeksi” ja ”Elämäksi”.

Moos 3:14 "Jumala vastasi Moosekselle: "Minä olen se, joka minä olen." Ja hän sanoi vielä: "Sano israelilaisille näin: 'Minä olen' lähetti minut teidän luoksenne." Jo Moosekselle Jumala ilmestyi sanoen ”Minä olen”. Mitä tämä tarkoitaa käytännössä. Ihminen mieltää asioita mielessään, mutta hänen ymmärryksensä on hyvin rajallinen käsittääksensä rajatonta suurta Jumalaa.


JUMALAHAN ON AIVAN KAIKKEA, ALFA JA OMEGA, KAIKEN ALKU JA LOPPU.


TÄSSÄ SANAPAIKASSA KYSYMYS KUULUUKIN MEILLE, MITÄ HÄN ON SINULLE JA MINULLE. Myöhemmin tässä Mooseksen kirjassa Jumala selventää Moosekselle, että Hän on Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. Elikkä näiden kantaisien, jotka a) Kuulivat Herran äänen, b) Lähtivät liikkeelle Jumalan johdatuksessa c) Toteuttivat Jumalan tahdon omassa elämässään.

 Jeesus on. a) TIE JUMALAN TUNTEMISEEN, HÄNEN YHTEYTEENSÄ. b) TIE, JOTA KULJEMME HÄNTÄ SEURATEN, JONKA PÄÄTEPISTE ON IANKAIKKINEN ELÄMÄ.

Matt. 4:19 sekä Matt. 1:17 ”Ja hän sanoi heille: "Seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia." Matt. 9:9 ”Ja sieltä kulkiessaan ohi Jeesus näki miehen, jonka nimi oli Matteus, istumassa tulliasemalla ja sanoi hänelle: "Seuraa minua." Niin tämä nousi ja seurasi häntä. ” Matt. 10.38 ”ja joka ei ota ristiänsä ja seuraa minua, se ei ole minulle sovelias. Matt. 2:14 ja 10:21 "Ja ohi kulkiessaan hän näki Leevin, Alfeuksen pojan, istumassa tulliasemalla ja sanoi hänelle: "Seuraa minua." Niin tämä nousi ja seurasi häntä.” "Niin Jeesus katsoi häneen ja rakasti häntä ja sanoi hänelle: "Yksi sinulta puuttuu: mene, myy kaikki, mitä sinulla on, ja anna köyhille, niin sinulla on oleva aarre taivaassa; ja tule ja seuraa minua." Saako Jeesus olla sinun

1. Sinun Pelastajasi/Vapahtajasi

2. Sinun Totuutesi koko elämään nähden

3. Sinun elämäsi taivaallinen voima.

Jos nämä kolme kohtaa on sinun sydämesi keskipisteenä ja suurimpana tavoitteenasi. Sinä saavutat suuren rahan ja ilon elämässä. ON SUURI ILO PALVELLA JA ELÄÄ JUMALAN JOHDATTAMAAN ELÄMÄÄ .TÄSTÄ MAINITSEE MM. APOSTOLI PAAVALI NÄIN:

1. Tim. 6:6 ”Ja suuri voitto onkin jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa.”

SAVENVALAJAN PÖYDÄLLÄ. 🌿

 

 🎶 ” SAVEA MÄ VAIN OLIN HERRA PÖYDÄLLÄSI. KÄSISSÄSI RIKKINÄINEN ASTIA VAIN. KOVA KUORI KOLHIINTUNUT AIVAN, LUULIN KAIKEN KESTÄVÄNI. HELLÄT KÄDET, KUN SAIVAT MINUT MURTAA, SILLOIN HUOMASIN TUSKASSANI: HYVÄ NÄIN ON SITTENKIN VAIN LUOTTAA, ONHAN KÄDESSÄSI ELÄMÄNI. ” 🎶

 

JER. 18:1-8

Profeetta Jeremia sai olla Jumalan äänenä Israelin kansalle. Jumala puhui usein Jeremialle luonnollisten tavallisten asioiden kautta. Kun Jeremia kutsuttiin palvelemaan profeettana, ja Jumala ilmestyi hänelle, niin näytettiin ”Mantelipuun oksa”, ja Herra kysyi: mitä näet Jeremia…. ja niin hän vastasi näen ”mantelipuun oksan”, ja Herra sanoi, että Jeremia on nähnyt oikein…

 

Jumala haluaa ja on aina halunnut olla ihmisen sekä kansakunnan Jumala, jolla on läheinen yhteys. Hän haluaa ”keskustella ja valvoa elämäämme”. Kun Isämme Jumala puhuu, Hän aina valvoo Sanaansa sekä tahtoo kysellä meiltä, olemmeko ymmärtäneet oikein, mitä Hän on puhunut esim. Sanan tai Hengen kautta. Herra johtaa meitä eri tilanteisiin ja paikkoihin, jossa Hän antaa Sanansa. Se voi on rukoushuone, rukouskammiomme, se voi olla kyläreissu ystävämme luokse tai vaikkapa työpaikkamme. Monesti Jumala puhuu meille myös luonnossa kävellessämme. Jumalan PYHÄ HENKI ei ole sidottu aikaan eikä paikkaan.

 

Jeremia vietiin SAVENVALAJAN HUONEESEEN. Kun hän seurasi savenvalajan työtä, JUMALAN HENKI alkoi puhumaan. Kun savenvalajan käsissä meni pilalle astia, jota hän alkoi muokata, niin hän aloitti muokkaamisensa uudelleen ja valmisti uuden astian. NÄIN JUURI TEKEE MYÖS ISÄ JUMALA MEISSÄ, jos me menemme syystä tai toisesta ”käyttökelvottomaksi” niin, että Hän ei voi meitä käyttää astianaan. Jos meidän elämäämme ei kirkasta Taivasten valtakuntaa maan päällä, niin HÄN OTTAA MEIDÄT ja rupeaa muokkaamaan meitä uudelleen astiakseen. Jos olet tuossa muokkausvaiheessa, se ei aina tunnu ehkä mukavalta, mutta on muistettava, että ”KAIKKI YHDESSÄ VAIKUTTAA NIIDEN PARHAAKSI, JOTKA JUMALAA RAKASTAVAT”.(Room. 8:28)

 

Meidät on kutsuttu Jeesuksen Kristuksen kuvan kaltaisuuteen, (Room. 8:29 ”…Hän on edeltä määrännyt Poikansa kuvan kaltaisiksi…”) eli Jeesuksen mielenlaatuun, ja siinä on Isällä Jumalalla meissä paljon työtä. Vaikka työ on meissä kesken, niin Hän käyttää meitä tällaisina keskeneräisinä, hyvinkin vajavaisina ihmisinä.

 

KUN SAVANVALAJA SAA ASTIAN MUOTOILTUA, NIIN VIE HÄN SEN ”UUNIIN”, JOSSA ASTIA SAA KOVAN, KIRKKAAN PINNAN. MEIDÄTKIN VIEDÄÄN TOISINAAN ”KOETUKSEN UUNIIN”, JOSSA SIELUNVIHOLLINEN KIUSAA JA HOUKUTTAA, ETTÄ MENISIMME OMAN LIHALLISEN MIELEMME LAATUUN JA VAIPUISIMME EPÄUSKOON JA MASENNUKSEEN. JUMALA SALLII TÄMÄN, SILLÄ ILMAN HÄNEN SALLIMATTAAN EI TAPAHDU MITÄÄN. TUOSSA UUNIVAIHEESSA MEITÄ KASVATETAAN, JA ME KASVAMME KAIKISTA ENITEN. SEN TÄHDEN ÄLÄ PELKÄÄ, ÄLÄKÄ ARKAILE. HERRA VAHVISTAA SINUA. NIIN SANOTUT ”VASTAMÄET” – NIISSÄ LUODAAN USKOOMME HENGELLISTÄ SYVYYTTÄ.

 

Me olemme jokainen jossain vaiheessa tuossa savenvalajan huoneessa – joko pöydällä tai uunissa. Tai olemme otettu jo uunista pois ja saamme läikkyä ylitsevuotavasti siitä viinistä, jota kaadetaan †aivaasta astiaamme. Soisin kaikille työntekijöille, että Pyhä Henki saisi virvoittaa ja täyttää astiasi uudella raikkaalla viinillä.

Tuo savenvalajan huone on uskovien yhteys, seurakunta, joka muodostaa Kristuksen ruumiin maan päällä. Joskus astia voi mennä niin rikki, ettei se suostu olemaan edes tuossa savenvalajan huoneessa eli uskovien yhteydessä seurakunnassa. Vielä silloinkin Valajamme, Luojamme etsii savenpalasensa ja haluaa jälleen tuoda työhuoneeseensa.

 

Me rakkaat työtoverit Kristuksessa saamme olla etsimässä näitä savi-ihmisiä kujilta ja aitovieriltä sekä vankiloista. Evankeliointi ja vankilalähetystyö on ”LÄHETYSTYÖTÄ” siinä missä kaikki muukin. Olemme niin sanotussa sisälähetystössä Suomen rajojen sisäpuolella. Monet vankilat ovat tämän koronaepidemian takia pysyneet kiinni ja / tai menneet uudelleen kiinni, toiset taas ovat avautuneet ja pysyneet auki evankeliumin ilosanomalle. Monet ovat tulleet uskoon ja tulevat vielä, kun teemme työtä määrätietoisesti ja rukoillen.

SIUNAUSTA TEILLE JOKAISELLE RAKKAAT TYÖTOVERIT

 

Teitä rukouksin muistava:

veljenne Juhani Rajala

📌 1. korinttilaisille 6:9 (1992 käännös)

"Ettekö tiedä, että vääryydentekijät eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö! Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole siveettömyyden harjoittajat eivätkä epäjumalien palvelijat, eivät avionrikkojat, eivät miesten kanssa makaavat miehet"


Laiton tämän 1992 käännöksen mukaan sentähden että tässä on ilmoitettu se niin selvästi nykysellään ymmärrettävästi, monet nuoremmat ihmiset eivät välttämäti ymmärä sanaa "miehimykset" jota taasen käyttää vuoden 1933/38 käännös..


Vanhassa testamentissa homoudesta sai kuoleman rangaistuksen.. Jumalan sana on muuttumaton.. Sentähden tällaiset homouden kannattajat vetävät kirouksen itsensä ja koko maan ylle..

3.Moos 18:22‭-‬27 (1933/38)

"Älä makaa miehenpuolen kanssa, niinkuin naisen kanssa maataan; se on kauhistus. Älä sekaannu mihinkään eläimeen, ettet siten itseäsi saastuttaisi. Älköönkä nainen tarjoutuko eläimelle pariutuaksensa sen kanssa; se on iljettävyys. Älkää saastuttako itseänne millään näistä, sillä näillä kaikilla ovat itsensä saastuttaneet ne kansat, jotka minä karkoitan teidän tieltänne. Ja maa tuli saastaiseksi, ja minä kostin sille sen pahat teot, niin että maa oksensi ulos asujamensa. Sentähden noudattakaa minun käskyjäni ja säädöksiäni älkääkä mitään näistä kauhistuksista tehkö, älköön maassa syntynyt älköönkä muukalainen, joka asuu teidän keskellänne — sillä kaikkia näitä kauhistuksia ovat tehneet tämän maan asukkaat, jotka olivat ennen teitä, niin että maa tuli saastaiseksi "

3. Moos 18:29

" Sillä jokainen, joka tekee minkä tahansa näistä kauhistuksista, hävitettäköön kansastansa, kaikki, jotka semmoista tekevät."

Ilmestyskirja 22:15

" Ulkopuolella ovat koirat ja velhot ja huorintekijät ja murhaajat ja epäjumalanpalvelijat ja kaikki, jotka valhetta rakastavat ja tekevät."

Juudaan kirje:1:7

"samoin kuin Sodoma ja Gomorra ja niiden ympärillä olevat kaupungit, jotka samalla tavalla kuin nekin harjoittivat haureutta ja eksyivät luonnottomiin lihanhimoihin, ovat varoittavana esimerkkinä, kärsiessään iankaikkisen tulen rangaistusta."

Room 1.18-32

1:18 Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa,

1:19 sentähden että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä Jumala on sen heille ilmoittanut.

1:20 Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa,

1:21 koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt.

1:22 Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet

1:23 ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi.

1:24 Sentähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa,

1:25 nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen.

1:26 Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen;

1:27 samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti.

1:28 Ja niinkuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia.

1:29 He ovat täynnänsä kaikkea vääryyttä, pahuutta, ahneutta, häijyyttä, täynnä kateutta, murhaa, riitaa, petosta, pahanilkisyyttä;

1:30 ovat korvaankuiskuttelijoita, panettelijoita, Jumalaa vihaavaisia, väkivaltaisia, ylpeitä, kerskailijoita, pahankeksijöitä, vanhemmilleen tottelemattomia,

1:31 vailla ymmärrystä, luotettavuutta, rakkautta ja laupeutta;

1:32 jotka, vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka senkaltaisia tekevät, ovat kuoleman ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät."


Vaikka emme pelastu lain tekojen mukaan niin Raamatun laki asettaa meidät vastuuseen teoistamme ja niiden tekemättä jättämisistämme , myös meidät uuden liiton ihmiset...

📌 2.Korinttolaiskirje 5:10

"Sillä kaikkien meidän pitää ilmestymän Kristuksen tuomioistuimen eteen, että kukin saisi sen mukaan, kuin hän ruumiissa ollessaan on tehnyt, joko hyvää tai pahaa"

Tv: Juhani veli